เกี่ยวกับเรา

Golden Car Rent and Transportation Co., Ltd.


ประวัติความเป็นมา


บริษัท โกลเด้น คาร์เร้นท์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด เริ่มดำเนินธุรกิจรถเช่า นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2532 เดิมจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ธุรกิจมีความก้าวหน้าอย่างมาก จึงได้พัฒนาเป็นจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทจำกัด กระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นเงิน 18,000,000 บาท โดยมี คุณพันธ์จันทร์ อุ่นวัฒนนุกูล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
 
การเติบโต


บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 30 ปี ด้วยคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก และจากคำบอกต่อความพึงพอใจการให้บริการ ทำให้ฐานลูกค้าของเรากว้างขึ้นเป็นลำดับ กระทั่งปัจจุบันนี้ ฐานลูกค้าของบริษัทฯ ครอบคลุมถึงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน และยังรวมไปถึงสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศอีกด้วย
 
เป้าหมายของบริษัทฯ


เป้าหมายของบริษัทฯ คือเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนารูปแบบการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เราจะยึดมั่นและคงไว้ซึ่งการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว ทันใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และได้รับความประทับใจสูงสุด

Powered by MakeWebEasy.com